Välkommen till Mecoform AB

Sedan 2010 har Mecoform utfört konstruktionsuppdrag till industrin, mestadels tung fordonsindustri. I företaget finns mer än 17 års erfarenhet av mekanikkonstruktion och avancerad CAD modellering med framförallt Catia och Inventor som verktyg. Uppdrag utförs antingen från egna lokaler eller på plats hos kund.

FORM

När en produkt eller konstruktion kräver kontrollerade klass-A ytor erbjuds ytmodellering och formbestämning i Alias. Vid mindre jobb kan detta ske som ett komplement till konstruktionen för en komplett leverans.

KONSTRUKTION

Om du som kund behöver ta fram eller utveckla mekaniska konstruktioner erbjuds konstruktionstjänster med dom flesta CAD verktyg som t.ex. Catia eller Inventor.

PROTOTYP

Ofta behöver man skapa förståelse för hur en produkt eller konstruktion verkar och beter sig utanför CAD verktyget så Mecoform har investerat i en friformsmaskin (FFF) och en mindre verkstad. Om ett projekt kräver mer avancerade prototyper eller att slutprodukten ska tillverkas kan vi sköta den kontakten med våra tillverkande samarbetspartners.

Några av våra kunder, samarbetspartners och uppskattade leverantörer...